Salomé Letras

Salomé La puntaire Letras

És la terra més galana
que al món hi ha:
Catalunya, de la plana
fins a l’Empordà.
 
Un paradís em semblen sons conreus,
des de l’Ebre als Pirineus!
 
Un dia, els angelets del cel
es van volguer alegrar
i, fent roda, una sardana
varen puntejar.
 
I en veure’ls, va dir Nostre Senyor:
«eixa és la dansa del bell amor».
 
I cercant una terra noble
on poguer-la fer ballar,
dins el cor del nostre poble
per sempre la va deixar.
 
l el ressò d’aquesta sardana
li farà saber a tothom,
que la terra catalana
és la millor que hi ha al món!
 
Au, doncs! Fills de Catalunya,
doneu-vos les mans
i ben units, com a germans,
tant en temps de pau com en la guerra,
des la mar fins a la serra
enlairem els nostres cants!
 
I si algú, com l’estranger
francès, va volguer ahir,
les nostres llars vol envair,
els rebrem ardits en sò de guerra,
i sabrà que aquesta terra
defensem fins a morir!