Luz Casal Paroles

Luz Casal Luar na Lubre – Camariñas Letras

Ao pasar por Camariñas

por Camariñas, cantando

as nenas de Camariñas

quedan no río lavando

Camariñas, Camariñas

xa me vas camariñando

por unha de Camariñas

vivo no mundo penando