Joan Manuel Serrat Paroles

Joan Manuel Serrat Maria del Mar Bonet – La dama d’Aragó Letras

A Aragó hi ha una dama

que és joliua com el sol:

té la cabellera rossa,

li arriba fins als talons.

Ai, amorosa Anna Maria,

robadora de l’amor… Ai, de l’amor…

Sa mare la pentinava

amb una pinteta d’or;

sa germana li trenava

els cabells de dos en dos.

Ai, amorosa Anna Maria,

robadora de l’amor… Ai, de l’amor…

Cada cabell, una perla,

cada perla, un anell d’or;

cada anell d’or, una cinta

que li volta tot el cos.

Ai, amorosa Anna Maria,

robadora de l’amor… Ai, de l’amor…

Passador que li posava,

una rosa amb nou colors;

son germà se la mirava

amb un ull tot amorós.

Ai, amorosa Anna Maria,

robadora de l’amor… Ai, de l’amor…

– «No fóssim germans, Maria,

ens casaríem tots dos;

però, com que som germans propis,

jo et buscaré un casador.»

Ai, amorosa Anna Maria,

robadora de l’amor… Ai, de l’amor…

Ja la porta fins la fira,

fins la fira de Lió;

de tants anells com li compra

li cauen del mocador.

Ai, amorosa Anna Maria,

robadora de l’amor… Ai, de l’amor…

Mentre volten per la fira

toquen a missa major.

– «Germà meu, anem a missa,

anem a missa major.»

Ai, amorosa Anna Maria,

robadora de l’amor… Ai, de l’amor…

Totes les dames la miren

amb un ull tot envejós

i el capellà que diu la missa

n’ha perduda la lliçó.

Ai, amorosa Anna Maria,

robadora de l’amor… Ai, de l’amor…

– «I qui és aquesta dama

que llença tal resplendor?»

– «Filla n’és del rei de França

germana del d’Aragó…»

Ai, amorosa Anna Maria,

robadora de l’amor… Ai, de l’amor…