Joan Manuel Serrat Paroles

Joan Manuel Serrat En paus Letras

Són guapos

feliços,

massissos,

nocturns,

famosos,

simpàtics,

inútils

i absurds.

Destaquen

s’ensorren,

es torren

al sol.

Esquien,

naveguen,

s’ofeguen

d’alcohol.

Tenen més calaixos,

però també més trastos.

Tenen més vestits,

però també van a més llocs.

En paus.

Tenen més amics,

però també més falsos,

i més seguretat,

però també més por.

Tenen més diners,

però també més despeses.

Tenen més poder,

però també més maldecaps.

En paus.

Tenen més de tot,

però també més a perdre.

Potser el món és seu,

però els tenim voltats.

Tots sols,

en parelles

i en estol,

la jet.

Són moda,

primícia

i notícia

per bens.

S’operen.

s’enfaixen,

viatgen

arreu.

Els mimem,

se’ls rifen

a cavall

i a peu.

Tenen més stànding,

però també més rendes

i més a lluir,

però també més a amagar.

En paus.

Tenen més pecats,

però també més penques.

Tenen més camí,

però també més pla.

Tenen més amants,

però també més banyes.

Tenen més sabates,

però també tenen dos peus.

En paus.

Tenen més cognoms,

però també la palmen,

però, això sí, després

d’haver viscut com déu.