Joan Manuel Serrat Paroles

Joan Manuel Serrat Adéu, adéu amor meu i sort Letras

Tan lluny i tan a prop

com el riu i el xop.

L’un caminant

i l’altre quiet.

Plegats però indiferents

com l’arbre i el vent.

L’un dalt del puig

i l’altre fuig…

Adéu, adéu amor meu i sort.

Quan un no vol

no es pot fer un hort on hi ha un erol,

ni quan és fosc fer néixer el sol

ni seda del setí,

ni d’una drecera és pot fer un camí.

El blat no neix sense llavor

i està buit el graner. Per això

abans que arribi el nou dia

me n’aniré cap on sia.

Adéu, adéu amor meu i sort.

I no pateixis gens

si demà passat

has de rentar

un llençol meu.

No se n’adornarà

aquell que vindrà

a escalfar el llit

que deixo buit.

Adéu, adéu amor meu i sort.

Quan un no vol

no es pot fer un hort on hi ha un erol,

ni quan és fosc fer néixer el sol

ni seda del setí,

ni d’una drecera és pot fer un camí.

El blat no neix sense llavor

i està buit el graner. Per això

abans que arribi el nou dia

me n’aniré cap on sia.

Adéu, adéu amor meu i sort.

Adéu, adéu amor meu i sort.